Betrokkenheid

Mijn affiniteit met de boerenwereld begon al op jonge leeftijd in ons boerengezin en op onze boerderij, waar ik hielp met allerlei klusjes als eieren rapen, koeien ophalen uit het weiland, uiers schoonmaken, melk koelen, aardappelen rapen, knollen plukken. Bij ons hielpen zowel de jongens als de meisjes "achter". Ik vond dat fijn. Ik ben ouder en wijzer geworden, maar in de boerenwereld voel ik me nog steeds thuis.

In  mijn middelbareschooltijd schreef ik het liefst opstellen over agrarische onderwerpen. Mijn eerste baantje was op het kantoor van de Gelders Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Hier maakte ik kennis met de agrarische belangenbehartiging. Het werd de basis voor mijn latere activiteiten. Min of meer vanzelfsprekend rolde ik begin jaren zeventig de wereld van het plattelandsjongerenwerk in. En natuurlijk had daarin het agrarisch jongerenwerk mijn grootste belangstelling. In die tijd en in die wereld ontmoette ik Wien van den Brink. Het was de opmaat voor een levenslange kameraadschap en samenwerking.

Ik bouwde een zeugenbedrijf op, geen groot bedrijf, maar wel modern en prettig om op te werken. Mijn interesses lagen en liggen ook buiten het eigen bedrijf: ik stond aan de wieg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en hielp tien jaar mee aan een betere belangenbehartiging voor varkenshouders en hun gezinnen. Vanaf 2002 werkte ik vijf jaar in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker op alle agrarische- en plattelandsterreinen. Mijn man is kweker en veredelaar. Hij heeft een kleinschalige kwekerij met vooral bijzondere bollen. Sinds zomer 2013 heb ik samen met mijn man een minicamping. Op ons erf is dus van alles te beleven.

Capaciteiten

Al op jonge leeftijd nam ik de pen ter hand. Ik maakte lijstjes van Europese hoofdsteden of verhaaltjes over krantenartikelen. Ik maakte graag opstellen over concrete onderwerpen of samenvattingen van boeken. Ik schreef voor het toenmalige NAJK-blad Rotonde en voor het maandblad van de CPJ. In de NVV-jaren stelde ik gespreksnotities en beleidsnota's op. Ik leverde veel bijdragen voor de Trog, het ledenblad van de NVV. Ook schreef ik columns en inleidingen voor de voorzitter. Ik maakte samenvattingen van ingewikkelde nota's en van ambtelijke stukken van het ministerie. Ik haalde de kernpunten uit lange en ingewikkelde juridische betogen. In de Tweede Kamer leerde ik wetteksten analyseren en wijzigingsvoorstellen  formuleren.

Kortom: ik heb graag een pen in de hand en mijn stapel volgeschreven schriftjes is indrukwekkend. Die stapel groeit niet meer, want in de moderne tijd gebruik ik computer en USB-stick.