Voor een scala aan instanties, organisaties en/of ondernemers in de agrarische sector ben ik beschikbaar. Ik denk dan aan:

-boeren en tuinders;

-groepen die een tijdelijke doelstelling hebben, b.v. met een bestemmingsplan of structuurvisie;

-werkgroepen of commissies die zich bezighouden met agrarische nevenactiviteiten zoals

 zorgboerderijen of leerbedrijven;

-kleine organisaties die geen beroepskracht in dienst hebben;

-adviseurs.